ד"ר מזל רוקח מנהלת את מערך דיור מוגן 'צפריר' בבני-ברק, המעניק שירותי שיקום פסיכו סוציאלי בקהילה לאוכלוסייה הדתית-חרדית. מזל היא בעלת תואר דוקטור מטעם אוניברסיטת בר-אילן. כמו כן, היא בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בקרימינולוגיה קלינית (אף הם מטעם אוניברסיטת בר-אילן). במהלך השנתיים בהן היא מנהלת את מערך הדיור המוגן, מזל הובילה תהליכי קידום משמעותיים ביותר שהביאו לכדי הרחבת המסגרת ולהרחבת הפעילות השיקומית הן במישור האישי עם כל משתקם ומשתקמת והן במישור הקהילתי בקרב קהילת הגברים וקהילת הנשים מקבלי השירות. דיור מוגן צפריר הנו יחיד מסוגו במתן מענה מותאם תרבותית לאוכלוסייה הדתית-חרדית מכל הזרמים והגוונים. צוות הדיור נבחר בקפידה והנו בעל רגישות תרבותית המתאימה לצרכים הייחודיים של אוכלוסייה זו. הסביבה, במובנה הרחב: הפיזית, האנושית והרגשית, שאנו מספקים למקבלי השירות מאפשרת להם להוציא לפועל ברמה מיטבית את היכולות והכישורים הטמונים בהם.

"התקווה היא דינמו המניע את תהליך השיקום וההחלמה של האדם. התקווה מפיחה משמעות קיומית ומעודדת תהליך של מעבר מאין-אונים לתחושת מסוגלות ומוטיבציה להצליח. 'התקווה היא חלומם של הערים' (אריסטו)"

(ד"ר מזל רוקח)